Aşk Büyüleri

Aşk Büyüleri.

Benimle bağlantıya geçebilmek için ”İLETİŞİM” sayfasını okuyunuz. Telefonla yada mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Diğer sayfalarda muhabbet sevgi bağlama büyü bozma kısmet açma cin musallatları vefkler ayetler tılsımlar gibi birçok konuya açıklık getirdim. Aşk büyüsü konusunda sizlere çok ayrıntılı ve detaylı bilgiler verdim. Çok sıkıcı olmaması için yarıda kesip farklı bir yerden devam etmek istedim. Eğer detaylıca okumak isteyen kardeşlerimizi olursa bu sayfaya gelirler. Aşk büyüleri yapan medyumlar arıyorsanız en doğru yerdesiniz. İletişim sayfasını okuyarak benimle bağlantıya geçin.

Aşk büyüleri.

Birçok ayette ve hadis-i şeriflerde duanın ne kadar önemli ve gerekli olduğu belirtmeme gerek yok. Her Müslüman bunu bilir. Yeri göğü dayayan duadır sözü aslında boşuna değildir. Sizin anladıklarınızdan başka çok daha fazla şey anlatır. Bunun zahiren anlaşıldığının yanında batın olarak işaret ettiği çok noktalar vardır. Konuyu dağıtmadan devam edeyim. Daha öncede belirttiğim gibi bu anlattıklarım büyü değildir, aramalarda büyü kelimesi kullanıldığı için bu hal zorunlu olmuştur. Aşk büyüsü duası demekten kasıt odur ki, âşık etmek için yazılan veya okunan çeşitli dualardır. Bu dualar, belirli ayetler esmalar müvekkil, melek hadim hüddam gibi çeşitli varlıkların hepsinin bir arada veya ayrı olarak kullanılmasından oluşur. Okunan bu dualar için görevlendirilen ve dualara vekil olarak atanan yani görevlendirilen varlıkların çalışmaları ve çabaları ile sonuç alınır. Bu görevliler aşık edilmek istenen kişinin üstüne gider. Ve istek doğrultusunda çalışmalara ve etkilere başlar. Beyin kalp ruh bütün endam ve damarlar, hatta bütün azalar ve bütün vücut etki altında bırakılabilir. Hatta el ayak dil göz dahi bu etkilere dahil edilebilir. Aşk büyüleri yaptırmak için yapılan  bütün uğraşılarda, yani vefkler tılsımlar ayetler okumalar yazmalar ve yönlendirmelerin hepsinde yaklaşık buna benzer bir sistem mekanizması ile sonuç alınır. Kişinin beynine kalbine gelen bu müvekkiller tesir edip isteği yerine getirir.

Belli adetler ile yapılanların yanında sınırsız ve sayısız olan okumalarda olur. Sayılı olanların verildiği sayılara riayet etmek gerekir. Bir eksikten bir şey olmaz veya 1 tane fazla okuyayım daha iyi olur gidi düşünceler yanlıştır. Anahtarın dişleri değiştiğinde nasıl o kilidi veya kapıyı açmayacaksa bunda da aynı sorunlar ile karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle harfiyen yerine getirilmelidir. Örnek olarak’’En etkili aşk büyüleri‘’içinde ihlâs suresi 1002 kere okumak oldukça müessirdir diye bir formül okudunuz. Bunu 1003 kere okuyayım daha iyi olur, veya 1001 kere okuyayım tekli rakam olsun daha iyidir gibisinden bir davranış sizi yanlışa götürebilir. Şuna inanın 1000 kere okunan ihlas suresi ile 1001 kere okunan ihlas suresi veya 1002 kere okunan ihlas suresi veya daha değişik sayılarda okunanlar arasında değişik etkiler ortaya çıkar. Bu nedenle sayılara oldukça önem vermek gerekir. Bir eksik veya bir fazladan çok fazla şeyler olabilir.

Bu kez de ‘ En tesirli aşk büyüleri’’ için fatiha suresi kırk adet nohuda okunup yeni, daha önce hiç kullanılmamış çömlek içinde kullanılsın. Daha sonra bu nohutlar çömlek içinde suyu bitene kadar kaynatılsın deniyor. Burada dikkat etmek istediğim nokta malzemeler konusu. Burada özel olan iki ayrı malzeme verilmiş. Bir tanesi nohut diğeri ise daha önce hiç kullanılmamış yeni bir çömlek. Burada dikkat edilecek husus bu iki konudur. Nohutları yıkayıp temizlemek gerekir. Bu amellerin şartlarından biriside mekanda elbisede üstte temizlik olduğunu biliyorsunuz. Her uygulama için her şartın ayrı ayrı yazılmasını beklemeyin. Diğer ikinci husus ise yeni bir çömleğin olmasıdır. Daha önceden farklı veya değişik amaçlar için kullanılmış olan veya için pis kirli olan çömlekler kullanılamaz. Bununla birlikte su bitene kadar kaynatılacak denmiş. bu şu demektir, yarısına kadar kaynatıp bıraksanız, veya biraz bugün biraz yarın sonrasını diğer gün ısıtayım kaynatayım olmaz. Çömlek ateşe konduğunda, çömlekteki su bitene kadar nohutlar kaynatılacak. Bu şartlardan hangisi eksik olursa olsun amel eksik olur, ve sahihliği zarar görür. Yapılan amel sahih olmaz.

Diğer bir konu ise verilen vakittir zamandır. En kuvvetli aşk büyüleri için sabah namazından sonra 10 kere şu ismi azam duası okunmalıdır. Bu kez, bu formülde dikkat edilmesi gereken konu ise sabah namazından sonra olmasıdır. Bu çeşit formüllerde sabah namazı eda edilir. Namazı eda ettikten sonra uygulamalar başlanır. Yine namazdan önce yapayım demek hata olur. Namaz kılmadan sabah vaktinde yapayım derseniz amel yine bozulmuş olur. Namazı kılmak burada en çok dikkat edilmesi gereken ilk ayrıntıdır. Bu çeşit uygulamalarda belli belirsiz, sayılı sayısız, bu verilen harici vakitli vakitsiz yapılan okumalardan netice elde edilmez. Bilakis görülecek zararlar kişinin kendi yaptığı hatalardan kaynaklıdır. Bu nedenle vakit veya saat ne verilmişse kesin olarak uyulması gerekir.

Birçok yerde duaların kabule en müsait olduğu anlar için gecenin son üçte ikisi denir. En az bu ve hatta belki birçok zaman etki bakımından sabah namazı sonrası yapılan dualarda etkilidir. Bu nedenle sabah namazından sonra yapılan uygulamaları en güçlü aşk büyüleri için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Bunu unutmayın.

Niyet kısmı konusunda ise kısaca bir açıklama yapayım. Etkili aşk büyüleri duaları okurken bazen başta isimler zikredilerek niyeti açıkça söylemek gerekir. Bazı zamanlar ise sonda söylenir. Bazı çeşitlerinde ise her okunacak dualarda sadece isimler, bazen içinde niyetin ve isimlerinde açıkça yer aldığı şekilde söylenir.

Ayetlerle yapılan aşk büyüleri. Bunlar Kuran’ı Kerim’den bazı sureler ayetlerin kullanılması ile yapılır. Bazen sadece tek bir sure bir veya belirli adetler ile yapılır. Bunlar bir veya daha fazla sayıda okunabilir. Okumalar belirli vakitler tayin edilerek yapılması tavsiye edilmişse buna riayet şarttır. Sure değil de, ayet veya ayetlerden bir bölümünün kullanılması ile yapılanlar da yine aynı şartlara tabiidir. Surelerin veya ayetlerin, yaptığınız uygulama çeşitleri ile ilgili olan görevliler bu konuda harekete geçer. Bunu söylememin sebebi bir ayetle sadece bir değil, pek çok konuda uygulamalar yapılabilir. Misal fatiha suresi ile hem muhabbet hem cezalandırma bunların yanında şifa dahil hemen hemen her konuda kullanılabilir. Burada yapılan okumalarda ise, isteğimiz için ise amacımıza uygun görevliler verilecektir. Tesirli aşk büyüleri uygularken amaca uygun müvekkiller vazifelendirilmiş olur.  Çeşitli nesnelere yazılarak taşınabilir yakılabilir asılabilir gömülebilir sulara kuyulara denizlere nehirlere atılabilir. Kabirlere, taş altlarına gömülebilir. Elma armut incir gibi nesnelere okunabilir, bu okunan nesneler yedirilip içirilebilir. Veya gömülebilir yakılabilir, hatta koklatma veya gösterme yolu ile uygulanabilir. Okunan sureler veya ayetler, çeşitli nesnelere okunup üflenip, yedirme içirme yakma gömme saklama akarsuya atma ve benzeri daha pek çok şekilde kullanılabilir. Kuvvetli aşk büyüsü yapılmak istenen kişinin veya okunacak olan ayetlerin ebced değerine göre okuma sayıları değişebilir. Ebced sayılarına göre okuma yapılacaksa, diğer yerlerde sık olarak belirttiğim gibi, sayılara çok dikkat etmek gerekir. Gelişi güzel yapılan amelden netice almayı beklemek yanlıştır. Yapılan ameller bilinçli ve gayet ciddi bir şekilde yerine getirilmelidir.

Esmalarla yapılan aşk büyüleri. En çok Allah c.c.’nın, Kuran-ı Kerimdeki 99 esmaları ile okunan sevgi ve muhabbet ile ilgili olanlarıdır. Yine ayetlerde olduğu gibi bir veya daha çok esmalar kullanılması ile yapılması mümkündür. Sevgi muhabbet aşk ve bağlama ile ilgili kullanılan, ve özellikle anlam olarak bu anlamları ifade edenler vardır. Bunları, aşk büyüsü esmaları olarak sınıflandıran kişiler olmuştur. Bundaki sebep, anlam olarak sevgi aşk bağlama muhabbet şefkat ve merhamet gibi anlamları oluşudur. Sadece bunlar değil tabiî ki, bunlardan çok daha farklı, bazen anlam olarak ta çok farklı hatta zıt olanlar ile yine bu konuların uygulanması mümkündür. Örneğin el cebbar esması muhabbetle alakalı bir esma olmamasına rağmen, bu konularda kullanılabilir. Ya Hayy, Ya Kayyum esmalarının da sevgi muhabbet ve kabul ile ilgili anlamları mevcut olmadığı halde, âşık etme büyüleri denilen ve tesir eden kullanılan esmalardan olduğu bilinir. Bu, bir esmanın veya ayetin değişik boyutlardan veya çeşitli Batıni anlamları olmasından kaynaklanır. Bu nedenle, bir esmanın tasarrufları, aklınıza hayalinize gelemeyecek kadar fazla olabilir. Bu nedenle, sadece anlamına bakarak, o esmanın sevgiliyi âşık etme büyüleri denilen konularda kullanılamayacağını zannetmeyin. Bunlar da çok çeşitli nesnelere yazılabilir veya okunabilir. Okunan veya yazılan bu nesneler yedirilip içirilebilir. Bunlarla birlikte taşımak asmak gömmek serpmek sürmek göstermek koklatmak denize akarsuya atmak ve daha nice şekillerde hazırlanıp kullanılabilir.

Kuvvetli aşk büyüleri içinde hatemler ve mühürlerde özel bir yere sahiptir. Hatemler mühürlerde çeşitli ayetler esmalar dualar tılsımlar vefkler ile oluşabilen çeşitli yazılardır. Bunların içinde kullanılan çeşitli unsurlara göre yapım aşamasında değişiklikler gösterir. Mührün veya hatemin içinde kullanılan tılsımlar ise tılsım ilmi kaidelerine göre yapılır. Eğer vefkten oluşuyorsa vefk ilminin kaidelerine göre yapılır. Her ikisi ve daha fazla yazım çeşitleri kullanılıyor ise yine onlara da dikkat edilir. Diğerlerinde belirttiğim gibi asma yakma gömme serpme yedirme içirme ve benzeri çok çeşitli şekilde, hazırlama ve uygulama alanı olarak farklılıklar gösterebilir. Gerçek aşk büyüsü içinde yer alan bir örnek.

Resimle yapılan aşk büyüleri sizinde duyduğunu çeşitler ararsındadır. Bunlar yapılabilecek olan yüzlerce, belki de binlerce yöntemlerden sadece bir tanesidir. Günümüz şartlarında fotoğraf çok yaygındır. Bu fotoğraflar üzerinden çeşitli yapılan uygulamalar ile tesirler elde edilebilir. Fotoğrafla yapılan aşk büyüleri çeşitleri için isimler kullanılması gerekebilir. Çünkü orada kullanılan bir unsurdur. Bunun gibi kâğıt demir bakır, bakla nohut çiriş ipi gibi nice materyaller kullanılırken isim kullanıldığı gibi bunlar içinde gereklidir. Bu bahsettiğimiz diğer materyallerde bazen isim kullanılmadan yapılabileceğini belirtmiştim. Bunda yine isim kullanmaya gerek duymadan çeşitli uygulamalar yapılabilir. Asarak yakarak gömerek ve buna benzer şekillerde kullanılabilir. Resimle yapılan aşk büyüsü ayetler esmalar dualar vefkler tılsımlar hatemler mühürler ile beraber kullanılabilir. Bununla birlikte ervah ile birlikte hiçbir yazı yazılmadan kullanılması yine mümkündür. Sadece fotoğraflara ve resimlere okuma yaparak netice alınabilir. Eski dönemlerde günümüzdeki gibi fotoğraf olmadığı için, kişiye benzeyen resimler veya suretler çizilmek şartı ile buna benzer uygulamalar yapılmaktaydı.

Suretlerle ve heykeller ile aşk büyüleri yapmak. Bu çeşit uygulamalarda, kağıt kalemle çizilmiş, istenen kişi veya hem isteyen hem de istenen kişinin çizimleri kullanılarak yapılabilen işlemlerdir. İstenen ve isteyen tarafların çizimlerinin aynı olmasına genelde gerek yoktur. Bir bayan bir erkeği temsil eden çizili resimler ile kullanılır. Bazen cinsiyet ayrımı olmadan yapılmış olan cisimler kullanılabilir. Bu çizimlerin içine üstüne altına dışına ve hatta arka kısmına isimler konulabilir. Yüz yüze kapatılabilir. Bunlara benzer olan diğer şekli ise şudur. Bunda genelde balmumu veya çamur gibi şekil verilebilecek bazı nesneler ile bir erkek bir bayan heykel veya sureti yapılır. Bunların üstüne isimler yazılabilir. Veya başka kağıt deri ve benzeri nesnelere yazılıp yine bunların üstlerine yapıştırılabilir. Bunlar okumalar ile veya okumasız olarak yakılabilir gömülebilir.

Aşk büyüsü çeşitleri arasında bu diğer çeşitler arasından sıyrılan bazı formüller vardır. Bazı kişilere ruhaniyet tarafından verilen özel formüller olur. Bunlar ruhani güçler tarafından verilir. Kişiye bazen rüya bazen sesle bazen açıkça göstererek veya medyum hocanın elindeki kalemi hareket ettirerek verilir. Bu daha önce başka kaynaklarda verilen formüller olduğu gibi, daha öncede hiç verilmemiş yeni bir uygulama çeşidi de olabilir. Böyle aşk büyüsü yapan medyum hocalar şu konuya dikkat etmeleri gerekir. Verilen uygulama, sadece o kişinin şahsına özel olabilir. Eğer böyle verilen bir formülü kaydedip diğer kişilerde uygulamaya kalkarlarsa başarı elde edemezler. Aynı konuda farklı cin taifelerinin farklı uygulamaları olabilir. Kendi kabilelerine özel uygulama formülleri olması muhtemeldir. Eğer sadece bir cin taifesine yönelikse tılsım, sadece o kabilenin cinleri harekete geçer. Eğer kişiye özel verilmemişse herkes için kullanılabilir.

Cinlerle yapılan aşk büyüleri yine ruhani varlıklar ile yapılan çeşitlerdendir.  Burada herhangi bir ayetin duanın esmanın vefkin tılsımın görevlileri değil de, bağlantıda olunan ruhaniyet kullanılır. Bu varlıklar cin peri hadim hüddam gibi çeşitli isimlerle anılan çeşitli ruhsal varlıklardır. Aşk büyüsü yapan hocalar, kişisine göre çalışma tarzları değişebilir. Kimisi vefkler tılsımlar ayetler gibi yazma veya okuma yolunu severken, kimileri de bu çeşit yöntemleri tercih etmektedir. Burada çalışılan ruhsal varlıklara isim resim ve benzeri bazı bilgiler verilerek istenilen netice alınmaya çalışılır. Bir kısım ise saç tırnak çamaşır gibi çeşitli kişinin kendisine ait birtakım eşya veya vücuduna ait parçalar isteyebilir. Bunların talep ettikleri sadece bunun gibi şeyler değildir. Bunları yapmak için bazı şartları olabilir. Karşılık olarak bazı şeyler isteyebilirler. Bu hepsi için geçerli değildir. Tütsü isteyebilirler ki, özel olarak istedikleri bazı tütsü çeşitleri olabilir. Bunlar gibi değil de, bazı ayetler esmalar duaların belirli sayıda okunması gibi çeşitli isteklerde olabilir.

Aşk büyüsü yapan cinci hocalar onların istediklerini yapmazlarsa, ruhsal varlıklarda cincilerin istediklerini yapmayacaklardır. Şu tütsüleri şu kadar istiyoruz şu kadar süreyle istiyoruz veya şu duayı veya esmayı şu kadar okuyacaksın gibi istekler karşılanmalıdır. Bunları yapıldığı sürece pek sorun yoktur. Burada şöyle bir sıkıntı olur. Gün gelirde sizden istenilenleri yapmazsanız, terk edilme durumları ortaya çıkabilir. Şu kişinin işini yapmayacaksın veya şunu yapmayacaksın gibi sundukları şartlara da riayet etmek gerekir. Bunlara uyulmaz ise, terk etme veya cinci hocalar için sıkıntı verme, cezalandırmaya çalışmak gibi çeşitli durumlar ortaya çıkabilir. Allah c.c. bizi kötülüklerden korusun.

Arama kelimeleri:

Aşk büyüleri

Aşk büyüleri yapan hocalar için medyumkurtarici@hotmail.com . Buraya tıklayarak okuyup oradaki bilgilerle mail atabilirsiniz.

Sevgiliyi aşık etme büyüleri çalışmaları ile istenen tesir elde edilince, istediğiniz kişide size aynı hisleri besler. Sürekli sizi düşünür, sizden ayrı kalmak istemez, rüyalarına bile girebilirsiniz. Yapılan aşk büyüleri ile sevdiğiniz size aşık olacaktır. Bu işle görevlenen hüddamlar istenilen sonuca ulaşmak için çalışacaklardır.

Aşk büyüleri çeşitleri hem yaparken hem kullanırken hem de uygularken ve uygulama esnasında veya sonrasında pek çok türlere ayrılır. Bunlara çok kısa olarak anlatayım.

Saçla yapılan aşk büyüleri. İstenilen kişiye ait olan saç ile yapılan aşk büyüleridir. Bunlarda yapılan çalışmalarda okunarak yakılabilir. Yazı yazılıp bunun içine konup taşınabilir. Bu taşıma işleminden bir müddet sonra netice alınmaz ise yakılabilir. Sadece taşıma ve yakma değil, bunlarla birlikte asılacak gömülecek olan çeşitleri de olur. Bazı saç büyüleri ise düğüm atılarak yapılır.

Kilitle yapılan aşk büyüleri. Daha önce kullanılmamış olan bildiğimiz asma kilitler kullanılır. En çok kullanılan şekli belirli ayetler dualar esmalar okunarak kilidin kapatılması şeklinde uygulanır. Uyku bağlama daha sık olarak etki olarak bunlarda kullanılır. Kilitlerin üstüne çeşitli tılsımlar vefkler ayetler dualar ve esmalar yazılabilir. Bunlar genel olarak suya atılır gömülür veya saklanır.

İplikle yapılan aşk büyüleri, adından da anlayacağınız gibi, ip kullanılarak yapılır. İplikler ipek veya diğer çeşitler olabilir. Etkili aşk büyüleri arasına yer alırlar. Birden fazla olan çeşitli renklerdekiler topluca bağlanıp veya 3 bölük haline getirilip ondan sonra bağlanması ile yapılır.

Düğümlerle yapılan aşk büyülerindeki fark ise düğüm atılan nesneler iplerle sınırlı değildir. Mendile yapılan olduğu gibi atlet gibi çeşitli nesnelerle de yapılabilir. Yay kirişi de kullanılabilir ve saça düğüm de atılabilir. Bağırsak yine bu tarz çalışmalar içinde sıkça kullanılır.

Çirişle yapılan aşk büyüleri. Yay kirişi olarak ta bilinen, çiriş ipinin sirkede belli bir miktar bekletilip yumuşatılması ile gevşetilir. Böylece düğüm atılabilecek seviyeye gelir. Daha sonra çeşitli ayetler dualar veya esmalar okunarak düğümlenir. Atılan bu düğümler bittikten sonra kurutulur. Kurutulduktan sonra muska tılsım vefk içine konulabilir. Taşınabilir gömülebilir veya saklanabilir.

Bağırsakla yapılan aşk büyüleri.  Genellikle koyun bağırsakları ile yapılır. Bağırsakların kullanıldığı çok çeşitli bağlama işlemleri vardır. Bağırsakla aşk bağlama büyüleri de yapılır. Uyku yine bu talebi yerine getirebilecek olan çeşitlerdendir. Çalışma yapıldıktan sonra kurtulur. Kaybedilmemesi, en azından nerede olduğu bilinse iyi olur. Yaptırdığınız işlemleri bozmak istediğiniz zaman kolaylık olur.

Demir altın gümüş kalay ve bakırla yapılan aşk büyüleri. Bunlar metaller ile yapılan çeşitlerdir. En etkili aşk büyüleri bunlarla yapılabilir. Çünkü genel olarak yakma veya ısıtma yolu ile olur. Yakılarak yapılan çeşitler genel olarak diğerlerine göre daha tesirlidir.

Nal ile yapılan aşk büyüleri. Bunlar, genel olarak at nalı kullanılarak yapılır. Uygulamanın alındığı yerde deliksiz veya atın sağ ayağından alınmış ya da kullanılmamış gibi ifadeler yer alıyorsa bu verilen tarife dikkat etmek gerekir. Tesirli aşk büyüleri içinde yer alır. Kuvvetli bir getirme döndürme aracı olarak ta kullanılabilir.  Yakılarak veya ısıtılarak kullanılan türleri en çok kullanılanıdır.

Resimle yapılan aşk büyüleri. İstenilen kişinin fotoğrafı ile yapılan uygulamalardır. Her iki tarafın resimleri kullanıldığı gibi sadece istenilen kişinin de fotoğrafı kullanılabilir. Günümüzde cinlere gösterilerek yapılan en sık uygulamalardan biridir. Yakılarak taşınarak veya gömülerek yapılan uygulamaları vardır.

Tırnakla yapılan aşk büyüleri için bazen istenen bazen de isteyen kişinin tırnakları kullanılır. Bu tırnaklar yakılarak veya gömülerek işlem yapılır. Yakıldıktan sonra veya yakılmadan öğütülüp toz haline getirilip yedirmek sureti ile de kullanılabilir. Diğer bir tırnak celbi yolu ise tırnak kesilmez. İsteyen kişinin tırnağına yazılan tılsım vefk esma gibi çeşitli yazılar ile yapılır. Bunlar kuvvetli aşk büyüleri içinde yer alır. Bu formüller birçok yerde eksik verilmiştir. Bu verilmenin sebebi genel olarak isim bile kullanılmadan etki altına alabilecek bir yoldur. Ve bazen saniyeler içinde bile tesir elde edilebilir. Bu kişinin kendi üstünde yapılabilecek bir yoldur.

Elbiseyle aşk büyüleri yapmak. Esvab adı verilen çeşitli elbise parçaları ile yapılır. Bunda dikkat edilecek olan yapılmak istenen şahsın giymiş olduğu yani kullandığı elbiselerden bir parça veya bütün olmalıdır. Örneğin bu gömlekten bir parça olduğu gibi gömleğin bütünü ile de yapılabilir. Genelde iç çamaşırı olan daha sık kullanılmaktadır.

İç çamaşırı ile aşk büyüleri yapmak,  için bazen tek bazen de her iki tarafında çamaşırları kullanılabilir. Kişilerin atletleri olduğu gibi donları da kullanılabilir. Yine bunda da dikkat edilecek olan, giyilmiş olan çamaşırlardan olmalıdır. İç çamaşırından iplik ile aşk büyüleri yapmak ta oldukça tesirli aşk büyüleri içindedir. Bal sürüp yakılarak, gömülerek yele asılarak, düğümlenerek yakılarak yapılabilir.

Yakarak aşk büyüleri yapmak en sık kullanılan uygulamalardan biridir. Ceylan derisi veya herhangi bir hayvan derisi, mühreli kağıt, normal kağıt, herhangi bir kumaş veya libas parçası, tırnak, demir bakır kurşun nal ve benzeri nesneler kullanılabilir. Sadece bunlar değil çeşitli meyve çekirdekleri, veya tohumlar da kullanılır. En güçlü aşk büyüleri bunladır. Aşık ederek kişinin kalbini yakar. Bu nedenle gayet etkilidir.

Gömerek aşk büyüleri yapmak. mezarlık eşik kabir taş altı yola herhangi bir toprağa veya Dörtyol ortası gibi yerlere gömülerek yapılır. Gömülen nesne kağıt olduğu gibi başka bir metal yada nesnede olabilir.

Taşınan aşk büyüleri yaptırmak. Bu çeşit işlemlerde talip yazılan nesneyi üstünde taşır. Vefk tılsım muska ayet dualar esmalar ve benzeri yazılı öğeler üstte taşınır. Taşındığı sürece etki eder. En kuvvetli aşk büyüleri arasında yer alır ve çok sık kullanılır. Belki de en çok kullanılan bunlarıdır. Bir kısmında taşındığı sürece okuma yapmak gerekebilir. Özel olarak sağ pazu gibi bir yer belirtilmemiş ise, belden yukarı herhangi bir yerde taşınabilir.

İçirilen aşk büyüleri yapımı. Yazılan veya okunan nesne her ne ise bir şekilde aşkı celp etmek istenilen kişiye içirilir. Mürekkeple yazıldığı gibi örneğin bal gibi başka nesneler ile de yazılıp içirilebilir. Yazılan nesne bir meyve da olabilir.

Yedirilen aşk büyüleri nasıl yapılır. En çok kullanılan şeker veya tatlı bir taam yani yiyecek üstüne okunup veya yazılıp matluba içirilmek suretiyle gerçekleştirilir. Tuzlu acı ve ekşi olan yiyeceklere okunmaz. Tatlı olmasa bile okunan nesne acı ekşi ve tuzlu olan türler olmamalıdır. En meşhur ve eski devirlerden beri sıkça kullan aşk büyüsü yapma yollarındandır. Bunun sebebi ise kaynak kıtlığıdır. Ulaşılabilen, bilgi alınan kaynaklar genelde kulaktan dolma veya sözle öğretilen uygulamalardır. Yazılı kaynak olmayınca haliyle vefk ve tılsımlar gibi uygulamalar aktarılamamıştır.

Koklatılarak yapılan aşk büyüleri. Çeşitli gül zambak gibi çiçeklere veya çeşitli esanslara yapılan çeşitli çalışmalardır. Girişten de anlayacağınız gibi bu, matluba koklatılarak yapılan uygulamalardır. Aşık edilmek istenen kişi, okunan nesneyi kokladıktan sonra etki başlar.

Serpilen aşk büyüleri yapma. Bunlar eşiğe, geçilen yola veya elbiseye serperek yapılır. Bu serpilen genelde su veya gülsuyu olur. İstenilen kişi, bu serpilen suyun üstünden geçtikten sonra tesir başlar. Denildiği gibi esvaba serpilerek yapılan yöntemleri de mevcuttur.

Asılan aşk büyüleri yaptırmak. Hava unsurunun kullanıldığı bir yöntemdir. Yel denilen rüzgarın yapılan işleme değmesi sonucu işe yarar. Bir kısmı ağaca asılır bir kısmı balkon gibi herhangi bir yere, rüzgar değecek şekilde asılması ile olur. Özel olarak bir ağaç veya yer belirtiliyorsa aşk büyüleri tariflerindeki bu işaret edilen noktalara dikkat etmek gerekir.

Suya atılan aşk büyüleri yapımı. Su unsuru kullanılmasının bir yolu ise akarsu deniz gibi bir yerlere yapılan çalışmaları bırakma yoluyla yapılır. Diğer yol ise su içirme gibi olan yollardır. Bazıları yakıldıktan sonra atılsa da, geneli yakılmadan atılır. Bu esnada bazı ayetler esmalar  sureler okunabilir ve niyet belirtilebilir.

Vefkler ile aşk büyüleri yapmak. Vefk ilmi konusunda birçok bilgiler verdim. Kareler içine çeşitli ayetler esmalar dualar harfler rakamlar veya tılsımlar, genelde belli bir sıralamaya göre doldurulması neticesinde oluşan ve çalışan bir sistemdir. Asılarak yakılarak gömülerek taşınarak içirilerek serpilerek ve benzeri pek çok şekilde uygulanabilir. Tesirli aşk büyüleri yollarındandır.

Tılsımlarla yapılan aşk büyüleri. Çok eski zamanlarda kullanılan ve aslında günümüzdeki harflere rakamlara tesadüf eden çeşitli alfabelerin sıkça kullanıldığı yollardır. Bazıları açıkça niyetin ve nelerin olduğu anlaşılabildiği gibi geneli için bu ifadeyi kullanamam. Çünkü bunlar, hem çalışma sistemi olduğu gibi aynı zamanda bir şifreleme aracıdır. Altlarında çizgi çok kullanılır. Kuvvetli aşk büyüleri yapılan sıkça kullanılan yöntemlerdendir.

İsimlerle kullanılarak yapılan aşk büyülerinde genel olarak isteyen ve istenen kişilerin isimleri ve anne isimleri yer alır. Bazı formüllerde ise, sadece istenen kişin isim bilgileri yer alır. günümüz şartlarında kişilerin tanıtan bilgiler isim soy isim olduğu gibi, manevi alemde ise bu tanım isim ve anne ismi ile bellidir. Bu nedenle bakımlarda veya yapılan pek çok işlemde isimlerin yanında anne isimleri de istenir. Soyadın hiçbir anlamı ve önemi yoktur.  

İsim kullanılamadan aşık etme büyüleri yapmak mümkündür. Bazı formüllerde bu ağızdan söylenen kelimelerle niyet edilerek ulaşması gereken yere ulaşması sağlanır. Bazen dokunarak bazen konuşarak bazen okuyarak hiç adını anne adını bilmediğimiz, hatta ilk kez görülen kişileri de tesir etmek mümkündür.  Aşk büyüleri yapan medyumlar içinde güvenilir ve etkili olan Kurtarıcıyı arayınız.

Arama kelimeleri: