Büyü bozma yöntemleri

Büyü bozma yöntemleri:

Her insanın her an başına gelebilecek en büyük musibetlerden biridir büyüye maruz kalmak. Hiç umulmadık anda ve umulmadık kişiler tarafından yaptırılabilir. Pek çok çeşit büyü yapma yolları olduğu gibi bozmanın da yolları vardır. Bu metotlar, gerek yapılırken gerekse uygularken çeşitlilikler gösterir. Bununla birlikte yapılan büyü bozma yöntemleri yine çok fazla çeşitlidir. Bu büyü bozma çeşitleri aşağıda kısaca bahsedilecek konulardır.

Büyü bozma yöntemleri, büyü bozma duaları ayetleri tılsımları esmaları muskaları kullanılarak yapılabilir.

Büyü bozma yöntemleri, büyü bozma duaları ayetleri tılsımları esmaları muskaları kullanılarak yapılabilir.

Rukye yolu ile büyü bozmak: Havas ilmine çok malik olmayan insanlar en çok bu yöntemi kullanır. Çünkü büyü bozma ayetleri okumak için vefkler tılsımlar ayetler mühürler ve benzeri pek çok ayrı ilim öğrenmeye lüzum yoktur.  Bu çeşit işlerle meşgul olan kişilerin yanında bulunup nelerin okunduğunu ve hangi tepki karşısında neler yapılacağını öğrenmesi yeterlidir. Burada zorluk ise, okunan büyülü hasta tedavisi sırasında, hastanın vereceği aşırı saldırganlık ve tepkilerdir. Bu tepkiler çevresindekilere veya büyü bozan hocalar için saldırı veya aşağılayıcı kelimeler küfürler hakaretler olabilir.  Veya daha başka, kendini veya kafasını yerlere vurma sağa sola saldırma gibi çeşitli tepkiler gösterebilir. Bu yüzden yardımcı kişilerin olması iyidir. Burada diğer bir konu ise büyüden gelen cinler ile hastanın vücudu kullanılarak konuşmak mümkündür. Ne için geldi kim gönderdi ne büyüsü yapıldı gibi sorulara cevap alınabilir. Bununla birlikte cinler çıkmak istemeyip muhalefet edebilir. Misal olarak siz çık buradan yoksa yakarım seni dersiniz. Karşılık olarak hadi oradan sen kimsin ki beni yakacaksın, senin kardeşine musallat olacağım hepinizi mahvedeceğim gibi üstüne üstlük tehdit içerikli konuşmalar dahi geçmesi mümkündür.  Bu nedenle büyü bozma duaları okumak, tedavi eden için bazen zeki olmayı ve duruma göre strateji geliştirip tedaviyi sürdürmesi gerekir. Hastaya okunan dualar üflenebilir, veya yüksek sesle okunarak, hastanın içindeki büyü cinlerini rahatsız etmek için uygulanabilir. Tesirli yöntemlerden biridir.

Taşıyarak büyü bozma yöntemleri: Büyülü hastaların taşıyacağı ayetler dualar vefkler tılsımlar daireler hatemlerin bir arada veya ayrı olarak kullanıldığı yollardır. Bazen gördüğünüz büyü bozma formülleri işe yararlar genel olarak, fakat her formül her büyü türleri ne karşı aynı etkiyi göstermez. Bu nedenle, al şunu yastığının altına koy veya şunu taşı tamamdır dendiğinde çok itibar etmeyin. Bir yöntem ile belli bir kısmına etki etmek mümkün olsa da, hepsine tesir etmek zordur. Bu neden ile yapılacak büyü bozma duaları sayı olarak çok olmalıdır. Her yöntemin tesirli olacağı yerler vardır, kısmen faydalı olacağı yerler vardır, buna nazaran pek faydalı olmayacağı türlerde vardır. Taşımanın bir faydası da kısmen de olsa ilerleyen dönemde yapılabilecek büyülere karşı biraz koruyucu olmasıdır. Büyü bozduracağım diyorsanız hemen arayın, bu dertlerinizden hem kurtulun hemde korunun.

İçip yıkanılarak yapılan yöntemler:  En etkili büyü bozma yöntemleri arasında ilk sıralarda gelir. Her ne olursa olsun diyebilirim ki en önemli büyü bozma yollarından biride içip yıkanmalardır. Gerek yazılan sure yâda ayetler olsun gerek vefk tılsım esma yada hatemler olsun, yazılması ile vede bunların suda boyasının çıkması ile elde edilen su temiz bir yerde, o sudan içilip ardından yıkanılır. Banyo tuvalet hamam gibi uygun olmayan yerler harici temiz yerlerde yapılır. Evin odası uygundur. Vücudun yıkandığı bu su, leğende toplanır sonrada temiz ve ayak basılmayan bir yere dökülür. Lavabo gibi lağıma giden pis yerlere gitmemesi gerekir. Sadece yazılarak değil aynı zamanda bir miktar suya okuyup üfleme yoluyla da yapılabilir. Büyü bozma duaları bu şekil uygulanırken, bazı âlimler okunan su ile yıkanılmasının okunmuş su ayakaltına geleceğini ve bunun mekruh olduğunu söyleseler de, genel olarak caiz olduğu söylenmiştir. Bazen bu içip yıkanmak için kullanılan malzeme nane, tuz parçası veya başka herhangi bir nesne olabilir.

İçirilerek yapılan büyü bozma yöntemleri: Yine sık görülen ve uygulanan yollardan bir kısmı içirilerek yapılan çalışmalardır. Yazılmış olan bir büyü bozma ayetleri duaları esmaları vefkleri tılsımları su, zeytinyağı, bal şerbeti yâda buna benzer şekerli su gibi çeşitli nesneler yolu ile içirilmesiyle yapılır. Bazen okunarak yapılabilir ve bu nesneler sıvıdır. Bazen de eriyen tuz şeker gibi başka cisimlerle de yapılabilir. Kişilerin istekli olmayacağı durumlarda uygulanır. Habersiz içirilebilecek durumda bulunan kişiler için en uygun büyü bozma yöntemleri bu türlerdir. Örneğin eşinde büyü vardır fakat kabul etmez tedaviyi. Fakat kişinin elinin altında olduğu için eşine istediği kadar içirebilir. Bu tür durumlarda kullanılabilecek ideal yöntemlerdendir.

Tütsüyle büyü bozma yöntemleri: Okunmuş okunmamış veya yazılmış yada yazılmamış olan çeşitli ot ve benzeri cisimlerin yakılması ile uygulanır. Bununla birlikte üstüne çeşitli büyü bozma esmaları duaları ayetleri yazılı kâğıdın yakılması şekliyle de olur. Bazen mekânın bazen de kişilerin üzerinde sihir bozma sağlanır.

Serpilerek yapılan büyü bozma yöntemleri: Bu çeşit olan uygulamalar, su toprak nane veya başka nesnelerin mekâna yâda kişilerin üzerine serpilmesi suretiyle yapılır. Hem mekân hem de kişilerin üzerinin temizlenmesi için formülde belirtilen şekilde uygulanır.

Asılarak veya gömülerek yapılan büyü bozma yöntemleri: İnsanların diğer canlıların kendisinde olan, mekan veya ev işyeri dükkan tarla bahçe gibi yerlerdeki büyülerin bozulması için büyülü yere, çeşitli büyü bozma duaları muskası tablosu ayeti vefki esması hatemi gibi şeyler asılabilir, yâda gömülebilir. Bunlar bazen kapı üstlerine konur bazen de evin köşesine veya köşelerine yada yatak odasına gömerek veya asılması ile uygulanır. Eğer bir mekânda büyü varsa oraya gelen kişiler genel olarak etkilenip o mekândayken üstlerine sıkıntı gelebilir ve üstlerine ağırlık alabilirler. Mekana gelen kişiler esnemeye başlayıp uykusu gelebilir, yada huzursun olup sizin evinizde ağırlık  var gibi bir ifadede de bulunabilirler. Hatta bazı mekânlarda kalan kim olursa olsun rahat uyuyamaz ve rahatsızlık yaşar. Kişilerin gönülsüz olupta habersizce yapılacak büyü bozmak için ideal formüllerden bir kısmı da bu saymış olduğumuz büyü bozma formülleridir.

İnsanın kendi gücüyle yapabileceği büyü bozma yöntemleri: Özellikle bazı kimseler vardır ki, bunların manevi alemde hatırı sayılır yerleri vardır. Bu kişilerin dediklerine ruhani varlıklar (cin peri hadim hüddam ifrit gibi) itaat etmek zorunda kalır. Yapılan büyülerle insanların üzerine cinler periler hadimler ifritler hüddamlar gibi çeşitli varlıklar gelir ve tasallut olurlar. Yer, makam ve güç sahibi olan kişinin ‘’Batıl eyledim’’ gibi bir cümle kurması dahi büyüyü bozabilir. Bazıları ise gerekli sebepleri manen tespit edip, manen kaldırması ile büyüler bozulabilir.

Ruhaniler vasıtası ile büyü bozma yapmak: Cinler periler gibi ruhani alem varlıkları çeşitli insanlar tarafından kullanılabilir. Bu insanların faydalandıkları ruhaniler vasıtasıyla da bozulabilir. Cin, peri, ifrit hüddam, hadim, ervah gibi çeşitli isimler verilen ruhaniler vasıtasıylada yapılabilir. İnsanın kendine hizmet ettirdiği türlere gruplara ve kabilelere göre farklı istekleri olabilir.Büyü bozan cinciler hocalar sık kullanır. Bu duruma göre hareket etmek için gerekli olan malzeme yada bilgi değişebilir bazıları isimlerin yanında resimde isteyebilir bazıları adres veya bir takım tütsü isteyebilirler. Belirli sayıda büyü bozma duaları okunmasını veya isteyip te öyle harekete geçenleri de mevcuttur.

Vücuda yapılan uygulamalar ile büyü bozma yöntemleri: Bu çeşit yollar için hastanın gönüllü olması gerekir. Sonuçta vücuttaki azalara yapılacak bazı çalışmalar olduğu için kişi haberdardır. Bu tür yöntemler de büyülü hasta tedavisi yapılırken avucuna, alnına tırnaklarına veya belirtilen yerlere, ucu yazan yâda yazmayan kalemlerle yapılan uygulamalardır. Örneğin avuç için yazılan bir tılsımla sihir bozmak mümkündür. Yâda kişinin alnına ucu yazmayan bir kalemle bazı ayet esma veya tılsımın yazılması gibidir.

Hacamat yolu ile büyü bozma yöntemleri yapmak: Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.S.) in tavsiye ettiği kuvvetli sünnetlerdendir. Birçok hastalığa şifaya vesilen olur. Bu çeşit yöntemler ile büyü bozmak mümkündür. Ve uygulanan kişilerde fayda hâsıl olur.

Diğer bazı büyü bozma yöntemleri hakkında bilgiler: bazı materyaller büyü ve benzeri etkilere karşı fayda sağlamaktadırlar. Bunlar bazen bir bitki kökü, yaprağı, dalı, bazen bir maden gibi materyallerle de sihir iptal etmek için kullanılabilir. Kısaca örnek vermek gerekirse defne yaprağı yapısı itibarıyla büyüye ilaç olabilir. Veya taşınacak olan hakayık yine iyi gelebilir. Bunun gibi birçok okuma yazma gerektirmeyen çeşitli yolla ve yöntemler kullanılarak büyü bozmak mümkündür. Bu bilgileri başka sitelere kopyalayanlara hakkımı helal etmiyorum. Başka sitelerde görürseniz çalıntıdır, baştan hırsızlık yapandan ne hayır görebilirsiniz. Büyü bozan medyum hocalar arıyorsanız en doğru adres burasıdır. Emekleriniz umutlarınız paranız ve vaktiniz boşa gitmesin.

Arama kelimeleri: