AŞK BÜYÜLERİ

Aşk Büyüleri.

Diğer sayfalarda muhabbet sevgi bağlama büyü bozma nasip açma cin musallatları vefkler ayetler tılsımlar benzeri pekçok konuya açıklık getirdim. Aşk büyüsü dair size çok ayrıntılı ve ayrıntılı veriler verdim. Çok sıkıcı olmaması amaçlı yarıda kesip başka bir yerden aynı ritimde devam etmek istedim. Şayet detaylıca okumak istek eden kardeşlerimizi olursa bu sayfaya gelirler. Aşk büyüleri yapan medyumlar arıyorsanız en doğru yerdesiniz. İletişim sayfasını okuyarak benimle iletişime geçin.

Aşk büyüleri.

Birçok ayette ve hadis-i şeriflerde duanın ne civarı mühim ve gereken meydana geldiği belirtmeme gerek yok. Her Müslüman bunu bilir. Yeri göğü dayayan duadır sözü esasında boşuna değildir. Sizin anladıklarınızdan yabancı çok daha çok şey anlatır. Bunun zahiren anlaşıldığının yakınında batın olarak işaret ettiği çok noktalar vardır. Konuyu dağıtmadan aynı ritimde devam etabir. Daha öncede belirttiğim benzeri bu anlattıklarım büyü değildir, aramalarda büyü kelimesi kullanıldığı amaçlı bu hal zaruri olmuştur. Aşk büyüsü duası demekten kasıt odur ki, âşık etmek amaçlı yazılan veya okunan farklı dualardır. Bu dualar, tespit edecek ayetler esmalar müvekkil, melek hadim hüddam benzeri farklı varlıkların hepsinin birlikte veya ayrıca kullanılmasından oluşur. Okunan bu dualar amaçlı görevlendirilen ve dualara vekil olarak atanan başka bir deyişle görevlendirilen varlıkların çalışmaları ve çabalarıyla netice alınır. Bu yetkililer aşık edilmek istenen bireyin üzerine gider. Ve istek doğrultusunda çalışmalara ve tesirlere başlar. Beyin kalp ruh tüm endam ve damarlar, üstelik tüm azalar ve tüm beden etki altında bırakılabilir. Üstelik el ayak lisan göz bile bu tesirlere dahil olmak üzere edilebilir. Aşk büyüleri yaptırmak amaçlı yapılmış olan tüm uğraşılarda, başka bir deyişle vefkler tılsımlar ayetler okumalar yazmalar ve yönlendirmelerin hepsinde tahmini gibi bir sistem mekanizmasıyla netice alınır. Bireyin beynine kalbine iştirak eden bu müvekkiller tesir edip talebi mahaline getirir.

Belli adetler ile yapılanların yakınında limitsiz ve sayısız meydana iştirak eden okumalarda olabilir. Sayılabilir olanların verildiği sayılara riayet etmek gerekir. Bir eksikten bir şey olmaz veya bir tane fazla okuyayım daha iyi olabilir gidi düşünceler yanlıştır. Anahtarın dişleri değiştiğinde ne türlü o kilidi veya kapıyı açmayacaksa bunda da benzer sıkıntılar ile karşılaşmak olasıdır. Bu sebeple harfiyen mahaline getirilmelidir. Örnayrıyeten”En gösterişli aşk büyüleri”içinde ihlâs suresi 1002 kere okumak çok müessirdir diye bir formül okudunuz. Bunu 1003 kere okuyayım daha iyi olabilir, veya 1001 kere okuyayım tekli rakam olsun daha iyidir gibisinden bir tutum sizi yanlışa götürebilir. Şuna inanın 1000 kere okunan ihlas suresi ile 1001 kere okunan ihlas suresi veya 1002 kere okunan ihlas suresi veya daha farklı sayılarda okunanlar içinde farklı etkiler belirir. Bu sebeple sayılara çok önem sunmak gerekir. Bir noksan veya bir daha çok çok büyük birşeyler olabilmektedir.

Bu defa de ‘ En etkili aşk büyüleri” amaçlı fatiha suresi kırk tane nohuda okunup yepyeni, daha önce hiç kullanılmamış çömlek içerisinde kullanılsın. Daha daha sonra bu nohutlar çömlek içerisinde suyu bitene civarı kaynatılsın tecrübe ediyor. Burada uyarı etmek istediğim puan malzemeler konusu. Burada özel meydana iştirak eden iki ayrı malzeme verilmiş. Bir tanesi nohut ötekisi ise daha önce hiç kullanılmamış yepyeni bir çömlek. Burada uyarı edilecek husus bu iki konudur. Nohutları yıkayıp temizlemek gerekir. Bu amellerin şartlarından biriside mekanda elbisede üstte temizlik meydana geldiğini biliyorsunuz. Her uygulama amaçlı her şartın ayrı ayrı yazılmasını beklemeyin. Diğer iki. husus ise yepyeni bir çömleğin olmasıdır. Daha eskiden başka veya farklı amaçlar amaçlı kullanılmış meydana iştirak eden veya amaçlı pis kirli meydana iştirak eden çömlekler kullanılamaz. Bununla beraber su bitene civarı kaynatılacak denmiş. bu şu demektir, yarısına civarı kaynatıp bıraksanız, veya belli bir süre bugün belli bir süre yarın sonrasını diğer gün ısıtayım kaynatayım olmaz. Çömlek ateşe konduğunda, çömlekteki su bitene civarı nohutlar kaynatılacak. Bu şartlardan hangisi noksan olursa olsun amel noksan olabilir, ve sahihliği zarar görür. Yapılmış Olan amel sahih olmaz.

Diğer bir konu ise verilen vakittir zamandır. En kuvvetli aşk büyüleri amaçlı sabah namazından daha sonra 10 kere şu ismi azam duası okunmalıdır. Bu defa, bu formülde uyarı edilmesi gereken olan konu ise sabah namazından daha sonra olmasıdır. Bu çeşit formüllerde sabah namazı eda edilir. Namazı eda ettikten daha sonra uygulamalar başlanır. Yeniden namazdan önce yapayım demek hata olabilir. Namaz kılmadan sabah vaktinde yapayım derseniz amel yeniden bozulmuş olabilir. Namazı kılmak burada en fazla uyarı edilmesi gereken olan önce ayrıntıdır. Bu çeşit uygulamalarda belli belirsiz, sayılabilir sayısız, bu verilen harici vakitli vakitsiz yapılmış olan okumalardan netice elde edilmez. Bilakis görülecek zararlar bireyin kendi yaptığı hatalardan kaynaklıdır. Bu sebeple vakit veya saat ne verilmişse kesinlikle uyulması gerekir.

Birçok yerde duaların kabule en müsait meydana geldiği anlar amaçlı gecenin son üçte ikisi denir. En az bu ve üstelik belki pekçok zaman etki bakımından sabah namazı sonrasında yapılmış olan dualarda etkilidir. Bu sebeple sabah namazından daha sonra yapılmış olan uygulamaları en güçlü aşk büyüleri amaçlı bulunmaz bir vesile olarak değerlendirmek gerekir. Bunu unutmayın.

Niyet kısmı dair ise kısaca bir detaylı bilgi yapayım. Gösterişli aşk büyüleri duaları okurken bazen önce olarak isimler zikredilerek niyeti açıkça ifade etmek gerekir. Bir Takım zamanlar ise sonda söylenir. Bir Takım çeşitlerinde ise her okunacak dualarda sadece isimler, bazen içerisinde niyetin ve isimlerinde açıkça yer aldığı şekilde söylenir.

Ayetlerle yapılmış olan aşk büyüleri. Bunlar Kuran’ı Kerim’den bir takım sureler ayetlerin kullanılmasıyla yapılır. Bazen sadece tek bir sure bir veya tespit edecek adetler ile yapılır. Bunlar bir veya daha çok sayıda okunabilir. Okumalar tespit edecek vakitler tayin edilerek inşa edilmesi tavsiye edilmişse buna riayet şarttır. Sure değil de, ayet veya ayetlerden bir bölümünün kullanılmasıyla yapılanlar da yeniden benzer şartlara tabiidir. Surelerin veya ayetlerin, yaptığınız uygulama çeşitleri konusunda meydana iştirak eden yetkililer bu konuda harekete geçer. Bunu söylememin sebebi bir ayetle sadece bir değil, birçok konuda uygulamalar yapılabilir. Misal fatiha suresi ile hem bir muhabbet hem bir cezalandırma bunların yakınında şifa dahil olmak üzere bir an önce hemen her konuda kullanılabilir. Burada yapılmış olan okumalarda ise, isteğimiz amaçlı ise amacımıza uygun yetkililer verilecektir. Etkili aşk büyüleri uygularken amaca uygun müvekkiller vazifelendirilmiş olabilir. Farklı nesnelere yazılarak mobil yakılabilir asılabilir gömülebilir sulara kuyulara denizlere nehirlere atılabilir. Kabirlere, taş altlarına gömülebilir. Elma armut incir benzeri nesnelere okunabilir, bu okunan nesneler yedirilip içirilebilir. Veya gömülebilir yakılabilir, üstelik koklatma veya gösterme yolu ile uygulanabilir. Okunan sureler veya ayetler, farklı nesnelere okunup üflenip, yedirme içirme yakma gömme saklama akarsuya atma vb daha birçok şekilde kullanılabilir. Kuvvetli aşk büyüsü yapılmak istenen bireyin veya okunacak meydana iştirak eden ayetlerin ebced değerine göre okuma sayıları değişebilir. Ebced sayılarına göre okuma yapılacaksa, diğer yerlerde sık olarak belirttiğim benzeri, sayılara çok uyarı etmek gerekir. Gelişi iyi yapılmış olan amelden netice almayı beklemek yanlıştır. Yapılmış Olan ameller bilinçli ve gayet önemli bir şekilde mahaline getirilmelidir.

Esmalarla yapılmış olan aşk büyüleri. En çok Allah c.c.’nın, Kuran-ı Kerimdeki 99 esmalarıyla okunan sevgi ve muhabbet konusunda olanlarıdır. Yeniden ayetlerde meydana geldiği benzeri bir veya daha çok esmalar kullanılmasıyla inşa edilmesi olasıdır. Sevgi muhabbet aşk ve bağlama konusunda kullanılan, ve bilhassa anlam olarak bu anlamları ifade edenler vardır. Bunları, aşk büyüsü esmaları olarak sınıflandıran bireyler olmuştur. Bundaki gerek, anlam olarak sevgi aşk bağlama muhabbet şefkat ve merhamet benzeri anlamları oluşudur. Sadece bunlar değil tabiî ki, bunlardan çok daha başka, bazen anlam olarak ta çok başka üstelik zıt olanlar ile yeniden bu konuların uygulanması olasıdır. Misal Olarak el cebbar esması muhabbetle alakalı bir esma olmamasına rağmen, bu konularda kullanılabilir. Ya Hayy, Ya Kayyum esmalarının da sevgi muhabbet ve kabul konusunda anlamları mevcut olmadığı takdirde, âşık etme büyüleri olarak bilinen ve tesir eden kullanılan esmalardan meydana geldiği bilinir. Bu, bir esmanın veya ayetin farklı boyutlardan veya farklı Batıni anlamları olmasından kaynaklanır. Bu sebeple, bir esmanın tasarrufları, aklınıza hayalinize gelemeyecek civarı fazla olabilmektedir. Bu sebeple, sadece anlamına bakarak, o esmanın sevgiliyi âşık etme büyüleri olarak bilinen konularda kullanılamayacağını zannetmeyin. Bunlar da çok farklı nesnelere yazılabilir veya okunabilir. Okunan veya yazılan bu nesneler yedirilip içirilebilir. Bunlarla beraber taşımak asmak gömmek serpmek sürmek göstermek koklatmak denize akarsuya atmak ve daha nice şekillerde hazırlanıp kullanılabilir.

Kuvvetli aşk büyüleri içerisinde hatemler ve mühürlerde özel bir yere sahiptir. Hatemler mühürlerde farklı ayetler esmalar dualar tılsımlar vefkler ile oluşabilen farklı yazılardır. Bunların içerisinde kullanılan farklı unsurlara göre yapım aşamasında değişiklikler gösterir. Mührün veya hatemin içerisinde kullanılan tılsımlar ise tılsım ilmi kaidelerine göre yapılır. Şayet vefkten oluşuyorsa vefk ilminin kaidelerine göre yapılır. Her ikisi ve daha çok yazım çeşitleri kullanılıyor ise yeniden onlara da uyarı edilir. Diğerlerinde belirttiğim benzeri asma yakma gömme serpme yedirme içirme vb çok farklı şekilde, hazırlama ve uygulama alanı olarak değişiklikler gösterebilir. Doğru aşk büyüsü içerisinde yer alan bir misal.

Resimle yapılmış olan aşk büyüleri sizinde duyduğunu çeşitler ararsındadır. Bunlar yapılabilecek meydana iştirak eden yüzlerce, belki de binlerce yöntemlerden sadece bir tanesidir. Günümüz şartlarında fotoğraf çok yaygındır. Bu fotoğraflar üzerinden farklı yapılmış olan uygulamalar ile tesirler elde edilebilir. Fotoğrafla yapılmış olan aşk büyüleri çeşitleri amaçlı isimler kullanılması gerekebilir. Nedeni Ise orada kullanılan bir unsurdur. Bunun benzeri kâğıt demir bakır, bakla nohut çiriş ipi benzeri nice materyaller kullanılırken isim kullanıldığı benzeri bunlar içerisinde lazımdır. Bu bahsettiğimiz diğer materyallerde bazen isim kullanılmadan yapılabileceğini belirtmiştim. Bunda yeniden isim kullanmaya gerek duymadan farklı uygulamalar yapılabilir. Asarak yakarak gömerek ve gibi şekillerde kullanılabilir. Resimle yapılmış olan aşk büyüsü ayetler esmalar dualar vefkler tılsımlar hatemler mühürler ile beraber kullanılabilir. Bununla beraber ervah ile beraber hiçbir yazı yazılmadan kullanılması yeniden olasıdır. Sadece fotoğraflara ve resimlere okuma yaparak netice alınabilir. Önceki dönemlerde günümüzdeki benzeri fotoğraf olmadığı amaçlı, kişiye benzer resimler veya suretler çizilmek şartıyla gibi uygulamalar yapılmaktaydı.

Suretlerle ve heykeller ile aşk büyüleri inşa etmek. Bu çeşit uygulamalarda, kağıt kalemle çizilmiş, istenen birey veya hem bir istek eden hem bir de istenen bireyin çizimleri kullanılarak yapılabilen işlemlerdir. İstenen ve istek eden tarafların çizimlerinin benzer olmasına genelde gerek yoktur. Bir bayan bir erkeği temsil eden çizili resimler ile kullanılır. Bazen cinsiyet ayrımı olmadan yapılmış meydana iştirak eden cisimler kullanılabilir. Bu çizimlerin içerisine üzerine altına dışına ve üstelik arka kısmına isimler konulabilir. Yüz yüze kapatılabilir. Bunlara benzer meydana iştirak eden diğer şekli ise şudur. Bunda genelde balmumu veya çamur benzeri şekil verilebilecek bir takım nesneler ile bir erkek bir bayan heykel veya sureti yapılır. Bunların üzerine isimler yazılabilir. Veya yabancı kağıt deri vb nesnelere yazılıp yeniden bunların üstlerine yapıştırılabilir. Bunlar okumalar ile veya okumasız olarak yakılabilir gömülebilir.

Aşk büyüsü çeşitleri içinde bu diğer çeşitler arasından sıyrılan bir takım formüller vardır. Bir Takım kişilere ruhaniyet aracılığıyla verilen özel formüller olabilir. Bunlar ruhani güçler aracılığıyla verilir. Kişiye bazen rüya bazen sesle bazen açıkça göstererek veya medyum hocanın elindeki kalemi davranış ettirerek verilir. Bu daha önce yabancı kaynaklarda verilen formüller meydana geldiği benzeri, hiç verilmemiş yepyeni bir uygulama çeşidi de olabilmektedir. Bu Gibi aşk büyüsü yapan medyum hocalar şu konuya uyarı etmeleri gerekir. Verilen uygulama, sadece o bireyin şahsına özel olabilmektedir. Şayet bu gibi verilen bir yöntemi kaydedip diğer kişilerde uygulamaya kalkarlarsa başarı elde edemezler. Benzer konuda başka cin taifelerinin başka uygulamaları olabilmektedir. Kendi kabilelerine özel uygulama formülleri olması muhtemeldir. Şayet sadece bir cin taifesine yönelikse tılsım, sadece o kabilenin cinleri harekete geçer. Şayet kişisel verilmemişse her biri amaçlı kullanılabilir.

Cinlerle yapılmış olan aşk büyüleri yeniden ruhani varlıklar ile yapılmış olan çeşitlerdendir. Burada rastgele bir ayetin duanın esmanın vefkin tılsımın görevlileri değil de, bağlantıda olunan ruhaniyet kullanılır. Bu varlıklar cin peri hadim hüddam benzeri farklı isimlerle anılan farklı ruhi varlıklardır. Aşk büyüsü yapan hocalar, kişisine göre çalışma tarzları değişebilir. Kimisi vefkler tılsımlar ayetler benzeri yazma veya okuma yolunu severken, kimileri de bu çeşit yöntemleri tercih etmektedir. Burada çalışılan ruhi varlıklara isim resim vb bir takım veriler verilerek istenilen netice alınmaya çalışılır. Bir kısım ise saç tırnak çamaşır benzeri farklı bireyin kendisine ait bazı eşya veya vücuduna ait parçalar isteyebilir. Bunların istek ettikleri sadece bunun benzeri birşeyler değildir. Bunları inşa etmek amaçlı bir takım gerekliliği olabilmektedir. Karşılık olarak bir takım birşeyler isteyebilirler. Bu hepsi amaçlı geçerli değildir. Tütsü isteyebilirler ki, özel olarak istedikleri bir takım tütsü çeşitleri olabilmektedir. Bunlar benzeri değil de, bir takım ayetler esmalar duaların tespit edecek sayıda okunması benzeri farklı isteklerde olabilmektedir.

Aşk büyüsü yapan cinci hocalar onların istediklerini yapmazlarsa, ruhi varlıklarda cincilerin istediklerini yapmayacaklardır. Şu tütsüleri şu civarı istiyoruz şu civarı süreyle istiyoruz veya şu duayı veya esmayı şu civarı okuyacaksın benzeri talepler karşılanmalıdır. Bunları yapıldığı sürece pek sorun yoktur. Burada şöyle bir sıkıntı olabilir. Gün gelirde sizden istenilenleri yapmazsanız, terk edilme durumları ortaya çıkabilir. Şu bireyin işini yapmayacaksın veya şunu yapmayacaksın benzeri sundukları şartlara da riayet etmek gerekir. Bunlara uyulmaz ise, terk etme veya cinci hocalar amaçlı sıkıntı verme, cezalandırmaya çalışmak benzeri farklı durumlar ortaya çıkabilir.