EBCED NEDİR

Ebced Nedir. Aşk büyüsü, nasip açma bağlama büyüsü,rızık açma cinlerden kurtulma büyü bozma ve savunma karı koca arası ısındırma gideni geriye getirme ve bütün konularda İLETİŞİM sayfasını okuyup benimle bağlantıya geçiniz.

Her bir harfe farklı sayısal kıymetler verilen bir hesaplama çeşididir. Bu hesapta Arapça meydana iştirak eden her harfe farklı sayısal kıymetler verilmiştir. Sayısal kıymetler her harf için farklı olabilmektedir. Bir harfe kullanılan sisteme yönelik farklı kıymetler verilir. Bu sayısal kıymetler faydalanılarak birçok meydanda kullanılmıştır ve kullanılmaya da devam ediyor. Şunlar bugüne civarı iştirak eden kitaplarda farklı tablolar şeklinde bizlere ulaştırılmıştır. Ebced bilimsel tablolarında, kullanılan tabloya yönelik sayısal değerlerin değiştiğini belirtmiştim. Elif en minik değeri alıp, bir olarak gösterilirken başka ebced hesaplama çeşidinde ise 111 olabilmektedir. Zira bahsettiğim 2. türünde elif harfinin Arapça yazılışının, kocaman ebceddeki değerleri toplanarak bu sayılar elde edilir. Ebced bilimsel bahsettiğim benzeri çok eskiyen devirlerden beri kullanılmaktadır. İslamiyetten evvelki devirlerde de kullanılmıştır. Ebced tablosu ile ne ölçüt verilmişse o kıymetler kullanılır ve o kıymetler değişmez. Ebced, ilk 4 harflerin harekelendirilerek okunması halidir. Öğrenimde kolaylık olması için bu şekil okutulmuştur. Hevzah ise 2. kelimedir. Bunun benzeri harfler 4’lü biçimde verilmiştir. Şunlar şu yedi biçimde okunur. Ebced, hevzah, taykel, mensa’, feskar, şetsah, zadzağ.

Ebced nerelerde kullanılır? Ebced bilimsel çok pek meydanda kullanılmıştır. Eskiyen devirlerde çok sık sık kullanılmasına nazaran son zamanlarda pek bilinmez. Havas ilminde ebced hesapları çok mühim yer meblağ. Havas bilimsel konularından önce gündelik yaşamda ne türlü kullanılmış onlara bakalım.

Tarih verme konularında çok sık sık kullanılmıştır. Esasında o devirlere yönelik bu kullanım bir şifreleme değil, yalnızca bir farklı sokak kullanmaktır. Sözgelişi 1196 tarihinde doğan birisi için ilgisiz senesinde doğdu denilebilir. Sad, ğayn, vav, kaf harflerini hesapladığınızda yeniden bu rakam çıkacağı için gerçek tarih bulunmuş olacaktır. Hükümet işlerinde yeniden ebced kullanılmıştır. Bir iş için yeri gelip ebced değerleri hesaplanıp ona yönelik iş yapılmıştır. Bir sefere çıkıp çıkmama ile alakalı dahi kullanıldığını tahmin ediyorum. Edebiyat konularında yeniden kullanılmıştır.

Ebced ne işe yarar? Okuduğumuz esmalar veya ayetlerin veya surelerin pek çoğu ebced hesaplama yöntemlerine yönelik tertip edir. Sözgelişi Rahman esmasının kocaman ebced ile değeri 298 dir. Veya Rezzak esmasının ebced değeri, 308 dir. Belli Bir Süre ilgilenmişseniz, bu dediğim rakamları alakalı esmalar okuma konusundaki terkiplerde bolca görmüşsünüzdür. İşte bunun nedeni bu sisteme yönelik okumaların terkip edilmesinden kaynaklanır. Vefkler yapılırken bilhassa rakamla yapılanlar için yeniden bu sistem kullanılır. Tılsımlar içerisinde bulunan rakamların yeniden bir bölümü harflerin rakamsal karşılıklarıdır. Kısaltmalar olarak kullanılır. Sözgelişi Ya Hayyu Ya Kayyum esmaları bin kere okunucak mahaline ğayn harfi konur. Bu harfin değeri 1000 meydana geldiği için anında anlaşılmalıdır. Gizlemek için de yeniden ebced ilminden yararlanılmıştır. Celp mahaline yalnızca 3-30-2 sayılarını ayrık olarak kullanılabilir. Bu rakamları harfe çevirdiğinizde yeniden yazılan kelimeyi verir. İşi hepten anlaşılmaz inşa etmek talep eden yalnızca 332 diye yazabilir.

İnsanların veya başka canlıların maruz kaldıkları rahatsızlık veya farklı rahatsızlıkların saptama edilmesi ile alakalı kullanılabilir. Burcunuzun saptama edilmesi için kullanılabilir. Gelecekle alakalı konularda kullanılır. Yıldız name bakımı dediğimiz bakım çeşitlerinde. Bir iş olacak mı olmayacak mı, bir hasta kişi can verir mü can vermez mi, yolculuk inşa etmek hayırlımı dır değil midir, evlenilse uzunca mu zaman az mı sürer. Bu ve bunun benzeri anında hemen her konuda kullanılabilir. Nerelerde kullanılabileceğine konusunda her konunun açıldığı farklı konular arasında bilgilendireceğim.

Ebced bilimsel nedir sorusunun cevabını verdik. Son Olarak de ebced tablosu çeşitleri ile alakalı veriler vereyim.

Ebced tablosu çeşitlidir. Minik ebced, kocaman ebced, en kocaman ebced olmak üzere 4 ana tablo kullanılır genellikle.

1- En minik ebced. Arapçdaki harflerin, minik ebced tablosunda meydana iştirak eden sayısal değeri, 12 ye bölünmesinden arta olan sayıyla olabilir.

2- Minik ebced. Pek çok esmalar olsun vefkler olsun veya tılsımlarda musakalarda konulan budur. Başka ebced tablolarındaki sayılar yeniden bu kıymetler üzerinden işlem yapıldığı için en ehemmiyetlisi budur. en minik ebcedi veya kocaman veya en kocaman ebced sayıları oluşturulurken, yeniden bu sayısal kıymetler üzerinden hesap yapılır. Bu nedenle asıl ana ebced tablosu budur.

3- Kocaman ebced. Bir harfi, okunurken arasında geçen harflerin minik ebced tablosundaki rakamların toplanmasıyla ortaya çıkan şemadır. Elif harfini ele alırsak, elif, lam, ye, fe harflerinden oluşur. Bunları topladığımız zaman ki ölçüt 111dir.

4- En kocaman ebced. Başka kitaplarda başka tanımlar kullanılmıştır. En kocaman ebcedin gerçek olanı budur benzeri açıklama yapamayız. Bunları açıklayayım.

* Sayı olarak verilen rakamın okunuşunun harflerinin minik ebced ile toplamıyla yapılır. Sözgelişi elif in minik ebced tablolarındaki sayısal değeri 1dir. Arapça ehad okunur. Arapça ehad kelimesini oluşturan harfler, minik ebcedle toplanarak oluşur. Ehad sayısı elif, ha, dal ile yazılır. Bunların toplamı ise 13tür. Bu demek oluyor ki, elifin değeri 13 olacak.

* Minik ebced deki harfin karşılığı meydana iştirak eden rakamın 10 ile çarpılmasıyla ortaya çıkan sayısal ölçüt. Yeniden elif harfinden örnek verirsek, 1*10= 10 yapar. Bu tabloda elifin değeri 10 dur.

* Minik ebced tablosundaki harfin karşılığı meydana iştirak eden sayının kendi ile çarpılmasıyla ortaya çıkan ebced tablosudur. Eğer burada aynı harfi ele alacak olursak, 1*1=1 yapar. Başka Bir Deyişle değeri yeniden bir dir. Fakat bunun mahaline mim harfini ele alacak olursak ki, mim harfinin değeri 40tır. 40*40= 1600 yapar.

Ebced bilimsel ile alakalı veriler verildi. Çoğunuzun ilk defa duyduğu bu konu ile alakalı çok açıklayıcı veriler verildi. Ebced ne türlü hesaplanır bunları da öğrenmiş oldunuz. Şimdide verdiğim verilerin bir bölümünün meydana geldiği, bir kısmınında olmadığı ebced tablolarına. Asıl ebced budur. Başka hesap tabloları yeniden bu tablodan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bu alttaki tablo ise yukarıdaki verilerin ve hesapların bir bölümünü içerir. Yeniden de bir bölümünü içermez. Anlattığım benzeri, başka kitaplarda başka ebced çeşitleri gösterilmiştir.